30 Ekim 2012 Salı

ŞİLE'DE CUMHURİYET BAYRAMI


‘ŞİLE’DE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI’

89 yıl önce kazanılan cumhuriyetin felsefesinin,başarısının ne olduğunu anlamak için o günkü Türkiye şartlarını,Lozan mütarekesini çok iyi özümsemek gerekli ….İşte  o günleri iyi değerlendirmek cumhuriyetin kazanımının da ne olduğunu iyi anlamamıza sebep olacaktır. Bizim asıl başarımız İtalyanları yenmek, yunanı İzmir’den denize dökmek değildi.
İtalya, Yunanistan gibi devletleri yenmiş olmak pek dikkate değer bir olay değildi. Bunu söylemek başarıyı yarı yarıya etkisiz kılıyordu. Birileri ısrarla bu konuyu gündeme taşıyordu. Bu bir İngiliz siyasetidir. Hep gizli kalmak, perde arkasında olmak…
Oysa Türklerin asıl başarısı dünya da Amerika dan sonra İngiltere ye karşı direnmiş cephe kazanmış ikinci devlet oluşumuzdandır. Dolayısıyla İngiltere’nin karşısında düşmanı olan iki devletten biriyiz.
Amerika uzakta oluşu sebebiyle İngilterecin etkisinden kurtulmuş ve bu günkü süper güç olmuştur. Türkiye her şeye rağmen amerikanın yüzlerce senede içinde geldiği yere göre, 86 sene içinde çok önemli yerdedir. Birçok alanda sanayisini bir yere getirebilmiştir. Bu bile çok eksiklerine rağmen çok önemli başarıdır. Tabiî ki buna engel olmak isteyen güçlerin başında bana göre İngiltere gelmektedir. Tabiî ki gündemde hiç görünmemektedir. Bu da İngiliz siyasetinin gereğidir.
Bu gün cephede başarılı oluşumuzda çok büyük etkisi olan, kol kola, omuz omuza, sırt sırta cephe kazandığımız bireysel kimliği ne olursa olsun Türk kimliğinde vatandaş olarak birleşmiş kardeşlerimizi bize düşman göstermeye çalışmaktadırlar.
Bu etnik gurupları kurtuluş savaşı ortamında ve daha sonrasında ayaklandırmayı denemişler ama Mustafa Kemalin müdahalesi sonucu başaramamışlardı. Bu günde deneniyor ancak yine başaramayacaklar ….en azından ben buna inanıyorum.
Önüne yürüyen liderlerinin kimliği bile iyi bilinmeyen bir liderle yönetilmek gibi büyük bir yanılgıya düşen Kürt kardeşlerimiz, ne acıdır ki kendi çocuklarını bile kaybetmektedirler. Üstelik liderlerinin verdiği talimatla öldürülmüş olması zamanla daha iyi analiz edilerek bir gün gerçeğe dönecektir. Bu vatanı birlikte kurtardık, milli menfaatlerimizi gözetmek şartı ile hepimizin vatanıdır. Milli menfaatler millet olarak kalmamızı sağlayan birleştirici tutkaldır.
Ben kişilik olarak Türkiye toprakları içinde yaşam sürdüren, milli menfaatlere uygun olmak şartı ile, düşüncesi ne olursa olsun hiçbir vatandaşımı düşman göremiyorum.
Mağduriyetlerini uzun seneler görmezlikten gelerek, bir kısım bölge insanın konuşmalarına müsaade etmemiş, fikrini sormadan yönetmiş olanlara da lanet ediyorum. Ancak bu gün zorlamalarla,baskılarla hak alınma dönemi çoktan geçmiş ve çağ dışı olmuştur. Geçmişimizde birçok defa insanlar bu yolu denemiş, ancak kendi hayatlarına mal olmuştur.
Bu gün Türkiye’nin düşmanlarının bakışı tarafından en önemli durumu, sürekli büyüyor, kalkınıyor oluşudur. Bunu engellemenin en iyi yolu küçültmek, parçalamak ve yutmaktır. Yıllardan beri ortak pazarın görüşmelerinde hep dikkat çekilen, Türkiye’nin kalkınan ve en genç nüfusa sahip gelecekte lider olma ihtimali büyük bir ülke oluşudur." PARÇALANA KADAR ENGELLENMELİDİR" inşallah bizden önce onlar parçalanacaklar.....
“ TÜRKİYENİN DOSTU, BİRLİKTE TÜRKİYE DEVLETİNİ YARATAN BİREYSEL KİMLİKLERİ İLE TÜRK KİMLİĞİ İÇİNDE BİRLEŞEN TÜRKLERDİR”
Doğusu,Batısı,Güneyi,Kuzeyi fark etmez, biz bir geniş aileyiz….öyle kalacağız….biz akraba olmuşuz…kız almış kız vermişiz……Yine alırız….yine veririz…….
Düş kuran, parçalama amacında olan düşmanlara duyurulur. Çok beklersiniz……
Biz camide de,kilise de de,doğuda da, batıda da Türk kimliğine şartsız bağlı,Türklüğüyle gurur duyan vatanına bağlı vatandaşlarız…. KİM NE DERSE DESİN BİZ KARDEŞİZ....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder