15 Nisan 2013 Pazartesi

İSTANBUL'UN DOĞAL CENNETİ


ŞİLE
Şile çevresinin tarih öncesinde (Cilalı Taş Devri) iskan edildiğini göstermektedir. Kefken ile Bulgaristan sınırı arasındaki Karadeniz sahil kesiminde yapılan tarih öncesine ilişkin çalışmalarda, çeşitli yerlerde Paleolitik çağın muhtelif bölümlerine ve özellikle Epi-Paleolitik döneme ait bir çok konak yeri ve işlik saptanmıştır.
Buluntu yerlşileerinin sayısındaki artıştan, buzul sonrası dönemde (yaklaşık M.Ö. 12000 ile 6000 arasında) Karadeniz kıyı şeridi üzerinde önemli bir nüfus yoğunluğunun olduğu açıkça bellidir. Nitekim İstanbul'un en eski buluntu yerleri arasında Şile'nin Ağva ve Sahilköy (Domalı) köyleri bulunmaktadır. Marmara kıyısında Ambarlı'yı da içine alan kıyı konak yerlerinden biri olan Sahilköy, aynı adı taşıyan koyun kuzeyindeki kumluğun batısındadır. Sahilköy'e ait yontma taş aletler, Göztepe ve Kazlar deresinin doğusuna rastlayan Dereağzı Tepesi üzerinde toplanmıştır. Ayrıca, ilçede o dönem insanının yaşamı için elverişli çok sayıda mağara bulunmaktadır.
Şile antik çağda iki defa istilaya uğramıştır. Birinci istila, eski Yunanlıların Pers seferinden geri dönüşlerinde komutanları Xenophon tarafından, ikincisi de kıyı şeridini takip ederek ilerleyen Roma komutanı Lucullus tarafından gerçekleştirilmiştir. Roma döneminin izleri hala Şile'de görülmektedir. Doğu Roma İmparatoru Diokletianus zamanında (284-305), İnkese, Sofular gibi Şile mağaraları ilk inanan Hristiyanlar için tabii korunaklar olmuştur. Gürlek Mağarası Doğu Roma askerlerinin yakaladığı ilk inanan Hristiyanları hapsettikleri bir cezaevi gibi kullanılmıştır. Selçuklu Türkleri Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile 1090 senesinde Şile'yi ele geçirdiler. 1097 senesinde ise 1. Haçlı orduları Şile'yi Selçuklulardan geri almıştır. Şile'nin geri alınması ancak Yıldırım Bayezid döneminde mümkün olmuştur. Şile, I. Dünya Savaşı'na kadar 500 yıl boyunca Türkler'in yönetiminde rahat bir yaşam sürmüştür. Daha sonra, İstanbul'un işgaliyle birlikte İngilizler'den cesaret alan Rumlar Şileşileçevresine yerleşerek Dumlupınar Zaferine kadar işgallerini sürdürmüşlerdir.
19. yy. Osmanlı kayıtlarına göre Şile kazası 1846'da Zaptiye Müşirliği'ne bağlıydı. 1876'da şile kazasının Dersaadet Şehremaneti'ne bağlandığı görülür. 1877 Devlet Salnamesinde ise Şile, Zaptiye Nezaretine bağlı Üsküdar Mutasarrıflığına bağlıdır. 1924'de bütün sancaklar (mutasarrafflık) vilayet yapıldığında Şile'nin Üsküdar'a bağlılığı devam etmiştir. 1926'da yapılan yeni düzenlemeyle Üsküdar kaza haline getirilip İstanbul vilayetine bağlanınca Şile kazası da Üsküdar'la aynı yapı içinde yer almıştır. Ayrıca Şile, Cumhuriyet'in kuruluşu ile oluşturulan ilk belediyelerden biridir.
EĞİTİM DURUMU
Anaokulları; Yıldırım Beyazıt Anaokulu (Şile)
İlköğretimleri;  75. Yıl İlköğretim Okulu (Şile) ,  Balibey İlköğretim Okulu (Şile) ,Kanan İlköğretim Okulu (Ağva) ,Teke İlköğretim Okulu (Teke Köyü) ,Ş.Ö. Hüseyin Aydemir İlköğretim Okulu (Değirmençayırı Köyü) ,Necda Moralıgil İlköğretim Okulu (Doğancılı Köyü) ,Üvezli Yıldız Aytaman İlköğretim Okulu (Üvezli Köyü) ,Çayırbaşı Fatma Seher Hanım İlköğretim Okulu (Çayırbaşı Köyü) ,Ahmetli Yahşi Bey İlköğretim Okulu (Ahmetli Köyü)
Liseleri; Dr. Vasıf Topçu Fen Lisesi (Şile) , Ağva Lisesi (Ağva) ,Şile İMKB 50. Yıl ÇPL (Şile) , Anadolu Öğretmen Lisesi (Şile) ,Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (Şile) , Şile Tekstil Meslek Lisesi (Şile)
Üniversiteleri;Işık Üniversitesi (Şile)
NÜFUSU
2008 nüfus sayımına göre nüfusu 28.571'dir. Bunun 12.753'ü ilçe merkezinde yaşamaktadır. Geri kalan 15.818 kişi ise, Ağva dahil, 58 köyde yaşamaktadır. Ancak hafta sonları ve özellikle yaz aylarında ikinci konut ve yazlıkların devreye girmesi ile nüfus 100.000’i geçmektedir.
EKONOMİK DURUMU
Turizm, Şile'nin ekonomisi için çok önemli bir gelir kaynağıdır. Denizi ve tarihi değerleriyle özellikle yaz aylarında turizm ağırlık kazanmaktadır.
Otel, motel gibi konaklama lokanta, café, disko gibi yeme, içme ve eğlence yerleri ve Şile Bezi ürünlerinin satışları ile yaz aylarında turiste dönük ticari işletmeler ve esnaf önemli gelir elde etmektedir.
İlçede 2 Kamu 4 özel olmak üzere 6 banka mevcuttur. Her yıl temmuz ayında bir kaç gün süren “Şile Bezi Festivali” yapılmaktadır. Konser, panel, sergi gibi kültürel ve eğlence ağırlıklı etkinlikler düzenlenmektedir. Her cuma köyler ve çevre ilçelerden gelen köylülerin ürünlerini sattıkları pazar kurulmaktadır. 
Karadeniz sahilinde İstanbul'un yanı başındaki Şile, denizin, kumun, yeşilin, tarihin, eşsiz doğanın kucaklaştığı bir yöre. İlçe sınırları içindeki dağların yüzde 90'ı zümrüt yeşili ormanlarla kaplı.
Denizi tertemiz, uçsuz bucaksız "mavi Bayraklı" plajlarının kumu altın renginde ve ince taneli. Bir özelliği de romatizmalı hastalara iyi gelmesi. Yazın pek çok kişi buraya kum banyosuna geliyor.

ŞİLEYE GELİN,DOĞAL ÜRÜN YİYİN, DOĞADA DOLASIYA GEZİN,DOĞAL ÜRÜNLER SATIN ALARAK, DİNLENMİŞ BEDENİNİZLE YENİ HAFTAYA BAŞLAYIN........ HASTALIKTAN UZAK SIHHATLİ VE MUTLU YAŞAYIN...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder