23 Haziran 2015 SalıSENDİKA KİMİ KORUMALI ??????
İsmail Yılmaz
Sendika işçilerin çalıştığı her sektörde gerekli bir örgüttür. Hem işçi için,hem de işveren için olmazsa olmaz örgüttür.Sendikanın görevi işçiyi korumak değildir.Sendikanın görevi patronu yok edecek taleplerle işçiye yeni hakla alan bir örgüt de değildir.Sendika siyasetçilerle paralel veya karşı olan bir örgütte olmamalıdır.Peki sendika nedir?Ya da doğru bir ifade ile,ne olmalıdır. Sendika işçi ile işveren arasında hakkaniyet sağlamak için çalışan olağan üstü mesleki bilgi sahibi uzmanlarla desteklenmiş bir örgüt olmalıdır. Çok iyi Pazar analizi yapabilme,çok isabetli maliyet analizi yapabilme,çok iyi dünya rekabet piyasalarını takip edebilme,çok iyi işçiyi motive edecek programlar uygulayacak beceri de olmalıdır.Sendika işçi adına işverenden komisyon mantığı ile ücret alan sarardığı zaman işçiyi unutan,sosyalleştiği zaman servete düşman kesilen ağalık bilinciyle yönetimini sürdüren yapıdan kurtulmalıdır.Köyde arazi ağalığını bitirmeye çalışırken,şehirde işçi ağalığı olarak sendikaların türediği görülmektedir.Sürü çoban mantığına uygun olan,çoban nereye sürerse sürünün de oraya gideceği mantığı,siyasilere de çok uygun gelmektedir.Binlerce işçi ile görüşmek yerine, temsilcileri ile görüşmek çok mantıklı ve doğrudur. Ama işçinin temsilcilerini seçim de de, toplumun yöneticilerini seçebilme problemine benzer problem var. Kısacası toplumun her kesiminde demokrasinin işleyişinde olan problemler, işçilerin temsilcilerini seçmede de aynen var. Bunun ivedilikle düzelmesi, yâda düzeltilmesi gerekir. Şu asla unutulmamalı demokrasilerde seçim nerede olursa olsun hizmet yarışını için olduğu sürece doğru bir yöntemdir. Bilinçli çoğunluğun uygulaması ile “ DEMOKRASİ “ideal bir yöntem olur. Ancak seçimde ipi göğüsleyen kişiler tümünün onayını almış gibi kabul edilmelidir. Asla ayrımcılık ve taraf, taraftar,benden,senden göstergesi olarak kullanılmamalıdır. Hiç bir lider yalan vaatlerle oy toplama düşüncesinde olmamalı, hiçbir seçmen de reyini rüşvet olarak kullanmamalıdır. Bu iki uygulama da insanın haram yolda olduğunu gösterir.İnsani değerler açısından zafiyet yarattığı gibi,dini açıdan da “HARAM “,.. “ KUL HAKKI YEME “ gibi ağır sorumluk yükler. Donanımlı, yetenekli uzmanlarla desteklenmiş bir sendika işçi, işverenin yanı sıra millet için de faydalıdır
Dünya rekabetini, teknolojisini, pazarını takip ederek uyumluluk dış dünya ile uyumluluk, entegrasyon sağlar. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu, tüm dinlerin amacı, insanlar arasında huzurlu yaşamı tesis etme olduğu, bunun için “DEMOKRASİNİN” en iyi rejim olduğu, demokrasini hür düşünce rejimi olduğu söylendiği halde hiçbir yerde hür düşünceye tahammül kalmamış olması çok üzücüdür. Hatta dünya yetmeyerek,ahret  hayatını bile dünyadaki saltanatı için alet etme çok acıdır.Her yerde hak,hukuk,adalet,hakkaniyet söylemleri gündemde olduğu halde,sürekli haksızlığın yapılır olması ,Haram diye faiz yemeyenlerin,kul hakkını  yerken endişe duymamaları anlaşılır gibi değildir.Ben bu yapıda olanların ALLAH huzurunda hangi yüzle çıkacaklarını merak eder oldum.Bir yerde makam sahibi olununca sevinmek yerine esasen üzülmek gerekir.Çünkü makam gerçek mümin için vebal makamıdır.Bu gün yıllarca önce hazreti alinin başardığı adaletin bu gün esamisi bile kalmaması, din ve dindarlığın düştüğü durumu göstermektedir.İşte tam bura da MUSTAFA KEMAL’ in din ve dünya işlerini birbirinden ayırma “ LAİKLİK “çok önem arz etmektedir. Dün ve dünya işlerini birbirinden ayırarak dinin kişilerle tanrısı arasında kalarak kirlenmeden, temiz kalmasına zemin hazırlamıştır.Bu davranış din düşmanlığı değil, dini gerçek koruma eylemidir.Kişiler arasında hak tesisi edecek yapıdaki meslek dallarından olan “SENDİKA “ da çok önemli bir örgüttür.Bilinçli üye,hedef yapıdaki sendika toplumsal refah için çok önemli aktördür.
SENDİKA ÖNCE PATRONA KAZANDIRMALI, SONRA İŞÇİYİ HAK ALMALI Kİ İŞÇİNİN GELİRİ SÜREKLİ OLSUN…….

BİR SONRAKİ ŞİLE GÜNDEMDE GÖRÜŞMEK ÜZERE, MUTLU,HUZURLU SIHHATLİ GÜNLER DİLERİM

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder